Szukaj - Tagi
Wyszukiwanie - Content
Szukaj - Tagi
Wyszukiwanie - Content
Sprzęt piłkarski
Kup Puma.com

Profesjonalne Soccer Coaching Disclaimer

Professionalsoccercoaching.com oświadcza, że ​​materiały (wiertarki i wiertarki piłka nożna piłka nożna coachingowe) zamieszczone w niniejszym Portalu są przygotowane w oparciu o metody obserwowane podczas szkoleń publicznych dostępnych dla wszystkich publicznie profesjonalnych drużyn piłkarskich i akademii lub przy użyciu sesji i ćwiczenia szkoleniowe autorów witryn , Sesje ćwiczenia piłkarskie i piłki nożnej szkolenia / plany szkoleniowe są reprezentacje obserwowanych sesji i są prosoccerdrills.com właściciele "własności intelektualnej wyłącznie. Wiertła i sesje nie są świadczone przez lub związany z konkretnym klubem piłkarskim lub innym podmiotem trzecim.

I (autor tej strony - www.prosoccerdrills.com) nie uważają się za wszelkiego rodzaju eksperta. Ja tylko próbuje skompilować informacji, które przeczytałem w książkach, w Internecie lub który został przedstawiony do mnie przez źródła wiedzą lub z moich własnych doświadczeń jako piłkarz, ucznia i trenera.

Ja nie ponosi odpowiedzialności jakiejkolwiek osoby lub podmiotu za jakiekolwiek błędy zawarte na tej stronie internetowej, lub za wszelkie szczególne, przypadkowe lub inne szkody lub rzekomo spowodowane bezpośrednio lub pośrednio z powodu informacji zawartych na tej stronie internetowej. Wszelkie zastosowanie technik, pomysłów i sugestii na tej stronie internetowej jest na czytelnika uznania i ryzyka.

Zachęcam do poszukiwania odpowiedniej porady lekarza lub opieki dla każdej sytuacji lub problemu, który może masz, w szczególności działania i ćwiczenia opisane w programach i artykułach szkoleniowych w Professionalsoccercoaching.com może być niebezpieczne i może spowodować obrażenia ciała lub śmierć. Należy skonsultować się z licencjonowanym lekarzem przed uczestniczy w żadnej z opisanych działań na Professionalsoccercoaching.com.

Professionalsoccercoaching.com nie daje żadnych gwarancji, że usługi swoich stronach "będzie nieprzerwane, bezpieczne i wolne od błędów. Professionalsoccercoaching.com nie gwarantuje dokładności i kompletności informacji w, lub pod warunkiem, w związku z jego strony. Professionalsoccercoaching.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia, lub do wyników uzyskanych z wykorzystania tych informacji.

Użytkownik rozumie i zgadza się, że wszelkie uzyskane dzięki wykorzystaniu terenów Professionalsoccercoaching.com materiał i / lub dane pobrane lub w inny sposób to na własną odpowiedzialność i ryzyko, i że będzie wyłącznie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia własnego systemu komputerowego lub utraty danych który wynika z pobrania takiego materiału i / lub danych.

Zgadzasz się zabezpieczyć i właściciela i współpracowników z Professionalsoccercoaching.com przed wszelkimi roszczeniami, w tym kosztów adwokackich, wykonane przez osoby trzecie na skutek lub wynikające z korzystania z Professionalsoccercoaching.com.